0507 507 79 67
info@izmirparkur.com
Adres:Güney Mahallesi 1140. Sk No: 29 35180 Konak/İzmir

Pomem Sözlü Mülakat Eski Çıkmış Sorular

Pomem Sözlü Mülakat Eski Çıkmış Sorular

 

Arkadaşlar Merhaba.

Bu yazımızda sizlere Fikir sahibi olmanız adına;

Geçmiş Dönem, Pomem Sözlü Mülakat Eski Çıkmış Sorularının bir kısmını paylaşacağız.

Pomem Sözlü Mülakat Eski Çıkmış Sorular

Polis öfkesine nasıl hakim olmalıdır ?

Yaptığı işin devleti temsil ettiğini unutmamalı. (Kişisel)

Hiyerarşi nedir ?

Ast üst ilişkisine hiyerarşi denir. Ast ve üst kıdem , rütbe , liyakate göre belirlenebilir.

Emniyet genel müdürü kimdir ?

Emniyet Genel Müdürümüz Sayın Mehmet AKTAŞ

Polislik mesleğine uygun olduğunuzu düşünüyor musunuz ?

Evet , polis olabilecek şartları taşıdığıma inanıyorum.

Disiplin nedir ?

Kurallara uymak , yapılan işi daha önce belirlenen nizamlara uygun yapmak . Bir topluluğun yasalarına yazılı yazısız kurallarına uymak.

Temel insan hakları nelerdir ?

Yaşama hakkı , Sağlık hakkı , Düşünce özgürlüğü , Eğitim hakkı , İnanç özgürlüğü , İbadet özgürlüğü , Özel yaşamın gizliliği , Ekonomik haklar.

Kuvvetler ayrılığı ne demektir ?

Yasama , Yürütme , Yargı erklerinin birbirinden ayrılmasıdır .

Otorite nedir?

Herhangi bir konuda bir şeye herkesi inandırma , emretme , itaat ettirme gücü ve kudreti .

Suç nedir ?

Yanlış ya da zararlı olduğu için hukuki otoritelerce yasaklanmış eylem , işleyene suçlu denir.

Siber saldırı nedir ?

Bilgisayar, telefon ve online sistemlerin açıklarını bulup veri sızdırmak, sistemi durdurmak ya da tam olarak devre dışı bırakmak . Şahıslar arasında olduğu gibi ülkeler arasında da olabilir. Saldırıyı yapanlara halk arasında hacker denir .

Suriye’de ki iç karışıklık için ne düşünüyorsun ?

Suriye’nin bir an önce demokratik hayata geçirilmesi gerekir, bunun için ülkemiz başta olmak üzere bütün ülkelerin ve uluslar arası otoritelerin gerekeni yapması gerekir.

Çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz ?

Çözüm süreci bence mantıksız , terörist ile pazarlık yapılmaz. Devletin yaptırım gücü yıpratılmamalı.

Vatan sevgisi nedir?

Gerektiğinde vatan için canını verebilmektir. Vatanın bütünlüğü için alınan sorumluluk vatan sevgisi olarak açıklanabilir.

AB üyeliği hakkında ne düşünüyorsunuz ?

AB üyeliğine organik şartlarda üye olunabilirse karşı değilim , fakat sadece Türkiye için bir yaptırım söz konusu ise vazgeçilebilir. Keza Türkler her zaman kendi yağında kavrulmayı bilmiş kendini geliştirmiştir.

Suç korkusu nedir ?

Bir suça ya da kişinin suç ile ilişkilendirdiği sembollere karşı geliştirdiği bir duygusal korku veya endişe reaksiyonu.

Karttan çıkan atasözünü açıklayınız ?

Bahsi geçen kartlar bir iskambil destesi ise 52 de 1 değerdir. Bir çok seçenekten şansa çıkan herhangi bir sonuç.

Para gerekli midir ? Parasız insan gereksiz midir ?

İnsan yaşamını derinden etkileyen olgulardan biri para olduğu için, yaşamın refahı için para gereklidir . İnsanın değeri para ile biçilemez.

Ahlaksız bir görev verilse ne yaparsınız ?

Görevin gerekliliğini sorgularım , görev kutsal değerlerimin bekası için zaruri ise yerine getiririm .

En sevdiğiniz branş ?

Bilgisayar ve kitap okumak

Polis nedir ?

Kamu düzenini , huzur ve güvenliği sağlamakla görevli örgüttür.

Adalet nedir ?

Hak ve hukuku gözetme ve yerine getirmedir. Haklıya hakkını suçluya cezasını vermektir.

Dede Korkut kimdir kısaca bilgi verin ?

Dede korkut destanlarının ilk anlatıcısıdır , hayatı konusunda net bilgi yoktur 295 yıl yaşadığı belirtilir. Oğzuların Kayı veya Bayat boyundan olduğu tahmin edilir , saltuknamede Osmanlıların Dede korkut soyundan geldiği belirtilir. Dede korkut destanları Oğuzların destansı hikayelerinin mecmuasıdır giriş ve 12 hikaye içerir H.O.Fleisch tarafından bulunmuştur.

En sevdiğiniz ders nedir ? Neden?

Tarih , yarın için yeni kararlar alırken dün neler yaşanmış hep merak ederim.

SSCB ne zaman yıkılmıştır ?

1991

2003 Eurovizyon birincisi kimdir ?

Sertap Erener Evryway that ı can2010 Manga We Could be the same ile 2.lik

Fatih Sultan Mehmet Han’ın yaptırdığı ilk cami hangisidir ?

Rumeli Hisarı Camiisi

Tarafsızlık nedir ?

Tarafsız kalma , yansız kalma , herhangi bir durum karşısında görüş belirtmeme.

Karakter nedir ?

Bir topluluğun , bireyin ya da nesnenin kendine özgü özellikler bütünü .

Yabancı dilin önemi nedir ?

Yabancı dil önemlidir çünkü başka ulusların kültürlerini , tutumlarını tanıma fırsatı bulunur. Bir lisan bir insan denebilecek kadar önemlidir .

Unesco 2014 ü ne yılı ilan etti.

2016 – Uluslararası Küresel Anlayış Yılı2015 – Uluslararası Işık Yılı2014 – Uluslararası Kristalografi (Kristal bilim)Yılı2013 – Yeryüzü Matematik Yılı

Trafik kuralları hakkında bilgi verin.

Dünyanın her yerinde insanların bir noktadan başka bir noktaya birbirlerine zarar vermeden gidebilmesi için konmuş kurallar bütünüdür.

İklim nedir ? Türkiye’nin iklimi hakkında bilgi verin.

İklim , bir yerde uzun bir süre boyunca gözlemlenen sıcaklık,nem, hava basıncı, rüzgar, yağış, yağış şekli gibi meteorolojik olayların ortalamasına verilen addır. Türkiye ılıman iklim kuşağının ekvatora yakın kısmındadır , akdeniz ikliminin yayılış sahasında kalır ve 4 mevsim yaşanır. Denizellik ve karasallığın etkili olduğu yerler vardır. Bazı noktalarda mikroklima görülür.

Kitap okur musunuz ? En son okuduğunuz kitap nedir ?

Evet okurum , en son okuduğum kitap “geleceği yönetmek”

Medyanın terör / terörizme desteği olabilir mi ?

Olur , medya organlarında sübnüminal mesaj verilebilir, üstü kapalı maddi destek verilebilir. Çağdaş demokrasilerde Yasama , Yürütme , Yargı’dan sonra medya gücü kuvvetler ayrılığı kapsamında tutulmaktadır.

Birinci dünya savaşının çıkma sebebi nedir ?

Sömürgecilik yarışıHam madde ve Pazar arayışının uluslar arası düzeye çıkmasıFransız ihtiliyle yayılan milliyetçilik akımıSilahlanma ve bloklaşmaÖzel nedenler ?Almanya İngiltere arası ekonomik rekabetFransanın 1871 de Almanya’ya kaptırdığı Alsas Loren Kömür havzasını geri almak istemesiRusya’nın sıcak deniz sevdası ve Panslavizim politikasıAvusturya Macaristan ile Rusyanın balkanlara hakim olma arzusuİtalya ve Fransanın Kuzey Afrika’da sömürgecilik yarışı.İtalya’nın Akdeniz’e egemen olma arzusu.Japonya’nın uzak doğudaki Alman sömürgelerini ele geçirmek istemesi.

Ne ekersen onu biçersin atasözünü açıklayınız ?

Kişiler çevrelerine nasıl davranırlarsa öyle cevap alırlar , iyilikse iyilik , kötülükse kötülük, yardım sa yardım.

Mossad Nedir ?

İsrail istihparat ve özel operasyonlar enstütisidir. Dış istihparatla ilgilenir merkezi Tel-aviv dir.

Dünyada ki en büyü lider kimdir ? Neden ?

Mustafa Kemal Atatürk’tür. Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu olmasının yanında barış ve insan haklarına verdiği saygı beni çok etkilemiştir.

Antropoloji Nedir ?

İnsan bilimi demektir, tüm toplumları, kültürleri, insan kalıntılarını ve fiziksel, biyolojik yapılarını inceler. İnsanın iskelet, kafatası gibi fiziki yapısını araştıran antropoloji, insanlık tarihinin en eski dönemlerinin aydınlatılmasına yardımcı olur.

PYD nedir ?

Suriye Kürt bölgesi Rojava’da bulunan Kürt partisinin ismidir.2003 yılında kurulmuştur.Pyd‘nin Kürtçe açılımı Partiya Yekîtiya Demokrat(Demokratik Birlik Partisi).

YPG nedir ?

Suriye’deki en güçlü kürt partisi olanpyd’nin silahlı kanadıdır. açılımı “yekineyen parastina gel”; yani “halkın koruma birliği”dir.

DAEŞ nedir ?

IŞİD (ırak şam islam devleti) inin islam ibaresi çıkarılması için değiştirilmiş halidir .

Fransız ihtilalinin sonuçları nelerdir ?

Selahattin Eyyubi kimdir.

Mısırve Suriye sultanı, Eyyubi hanedanının kurucusu olan hükümdar. Hıttin Muharebesi ile 2 Ekim 1187’de Kudüs’ü Haçlı kuvvetlerinden alarak kentte 88 yıl süren Hıristiyan egemenliğine son verdi, akabinde Hıristiyanların düzenledikleri Haçlı Seferi’ni etkisiz hale getirdi.

Osmanlı neden çöktü ?

Devlet idaresinin bozulmasıToprak sisteminin bozulmasıYeniçeri ocağının bozulmasıMedrese ve eğitim sisteminin bozulmasıPozitif bilimin terketdilmesiAdliye mekanizmasının çöküşüKapütilasyonlarBatıyı takip edememeToplum yapısı ve gayrimüslimlerJeopolitik konum sebebiyle büyük devletlerin Osmanlı üzerindeki emelleri.

Nobel nedir ?

27 Kasım1895 tarihli ve 30 Aralık 1896 tarihinde Stockholm’de açıklanan vasiyetnamesiyle Alfred Nobel tarafından kurulan derneğin verdiği, insanlığa hizmet edenleri ödüllendirmek amacını taşıyan prestijli bir ödüldür.

Divan-ı Lugatid Türk’ün yazarı kimdir ?

Kaşgarlı Mahmut

Dünyanın en büyük okyanusu hangisidir ?

Büyük Okyanus

 

Pomem Sözlü Mülakat Eski Çıkmış Sorular

 

-Kendini tanıtır mısın?

-Neden polis olmak istiyorsun?

-15 Temmuz hakkında ne düşünüyorsun?

-Polis olmazsan ne olursun?

-Bizim yerimizde olsan kendine ne sorarsın?

-Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi nedir?

-PYD hakkında bilgin var mı?

-Seni neden polis olarak seçelim?

-Bir polis hangi yeteneklere sahip olmalıdır?

-Zeytin Dalı Operasyonu hakkında bilgi verir misin?

-Türkiye’de yer alan kolluk kuvvetleri nelerdir?

-İnsan Hakları ne demektir?

-Biyolojik delil nedir?

-15 Temmuz gecesi ne yapmıştın?

-Cumhurbaşkanımızın talimatı ile tutulan demokrasi nöbetlerine katıldın mı?

-17-25 Aralık süreci hakkında ne düşünüyorsun?

-Sosyal medya kullanıcısı mısın?

-Atatürk milliyetçiliği ne demektir?

-Diğer adaylar varken neden seni tercih edelim?

-Dijital delil nedir?

-Federal devlet nedir?

-Üniter devlet nedir?

-Konfederasyon nedir?

-Payitaht Abdulhamid dizisi hakkında ne düşünüyorsun?

-Bürokrasi nedir?

-Referandum nedir?

-İstiklal Marşı yazarı kimdir?

-Devlet nedir?

-Kızılar hakkında bilgin nelerdir?

-Kan bağışının önemi nedir?

-Darbe girişimi neden başarısız oldu?

-Egemenlik sembolleri nelerdir?

-Küreselleşme nedir?

-Bilim insanında olması gereken özellikler nelerdir?

-Referandum nedir?

-Misak-ı milli nedir?

-Devletçilik nedir?

-Polis köpeklerinin teşkilata faydası nedir?

-Özgüven nedir?

-Başka darbe girişimi olmaması için ne yapılabilir?

-Emniyet Genel Müdürümüz kimdir?

-İnternetten alışveriş yapar mısın?

-Bir yazar olsan nasıl bir roman yazardın?

-En son hangi kitabı okudun?

-Hangi gazeteleri takip edersin?

-En sevdiğin yazar kimdir?

-FETÖ hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?

-Anne-baba mesleği nedir? Nerelisin?

Meslek seçimleri artık 5 yaşından itibaren belli olacak
-Üniversitede hangi okulda okudun? Hangi yurtlarda kaldın?

-Neden polis olmak istiyorsun?

-Bizim yerimizde olsan kendine ne soru sorardın?

-Aile içi şiddet nedir?

-Polislik ile koordinasyon hakkında ne diyebilirsin?

-Suçun unsurları nelerdir?

-Suçun maddi unsurları nelerdir?

-Sosyal medya hakkında fikirlerin nelerdir?

-Stres ve polislik mesleği hakkında neler söyleyebilirsin?

-Şeb-i Aruz nedir?

-SSCB ne zaman yıkılmıştır?

-Türeyiş destanı hakkında bilgi veriniz.

-Atatürk’ün nutuk adlı eseri hangi yıllar arasındaki olayları anlatır?

-Atatürk’ün Kurtuluş Savaşında silah arkadaşlığı yaptığı 3 kişinin adıni söyleyiniz.

-İlk defa Nobel Edebiyat ödülü alan Türk yazar kimdir?

-Üye olduğunuz bir dernek-kuruluş var mı?

-Polis teşkilatının amacı nedir?

-Sosyalleşmek ne demektir?

-Türkiye’deki dinsel yaşantı ve hayat hakkında görüşün nedir?

-Batı devletlerinde müslümanlara olan düşmanlık hakkında ne düşünüyorsun?

-İlk yerli üretim insansız hava aracının adı nedir?

-Mossad hakkında bilginiz var mı?

-İstiklal Marşı hangi gün kabul edilmiştir?

-Dârüleytâm ölçüsü?

-Polisliği nasıl tanımlarsın?

-Antropoloji nedir?

-Disiplin Nedir?

-Toplumsal sermaye ne demektir?

-Özel hayat nedir?

-Etik kavramını açıklayınız.

-İlk yerli temel eğitim uçağının adı nedir?

-Filoloji ne demektir?

-İstiklal Marşımızın bestecisi kimdir?

-OECD Hakkında bilgi veriniz.

-TBMM kaç yılında açılmıştır?

-İlk yerli savaş helikopterinin adı nedir?

-İlk defa devletin resmi dili olarak Türkçeyi seçen devlet adamı kimdir?

-Referandum ne demektir?

-Siyasi parti nedir?

-Sert anayasa ne demektir?

-Mesnevi hakkında bilgileriniz nelerdir?

-Sevr Antlaşmasının tarihi ve önemi nedir?

-İbrahim Müteferrika’nın bastığı ilk eserin adı nedir?

-Kültür boşluğu ne demektir?

-Yerli üretim ana muharebe tankının adı nedir?

-Sayıştay hakkında bilgi veriniz.

-YPG hakkında fikir, düşünce ve bilgilerin nelerdir?

-Kültür çerçevesinde yabancılılaşma ne demektir?

-Birleşmiş Milletlerin birinci derece karar alma organının adı nedir?

-Seçimlerin geri bırakılmasının şartı nedir?

-Dede Korkut kimdir? Kısaca bilgi veriniz.

-Norm ne demektir?

-FETÖ ile alakalı birçok farklı soru gelmekte;

Toplantılarına gittin mi?

Evlerinde kaldın mı?

Arkadaşın var mı?

Cemaati biliyor musun vs…

Bu konularda doğru ve dürüst şekilde cevaplar vermelisiniz.

 

Pomem Sözlü Mülakat Eski Çıkmış Sorular

 

Bu yazımızda Sizlere Pomem Sözlü mülakat Eski Çıkmış Sorular ile alakalı örnek soru tiplerini paylaştık. 

Soruları Kesin ve net olarak cevaplamanız geçtiğiniz anlamına gelmediği gibi cevaplayamamanızda kesin olarak kaldığınız anlamına gelmemektedir.

Girişken ve istekli olun, soruyu cevaplamaya istekli olduğunuzu belli edin, yorumlamaya çalışıp mantıklı cümleler kurmaya çalışın.

Hiç bir şekilde fikir sahibi olmadığınız konularda, fikir sahibi olmadığınızı belirtin.

 

 

 

Bu bilgilendirme yazısını, Link bağlantısını kopyalayarak arkadaşların ile paylaşmayı Unutma.!

 

Bilgi, paylaştıkça çoğalır.

 

YAZAR: Abdurrahman Kalkan

 

Sevgiler… 

Bilgi Al

1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right